HaberMatik V3.2

logo

Kalınören’deki kadastro çalışması askıya çıkarıldı

Kalınören’deki kadastro çalışması askıya çıkarıldı

Mersin Kadastro Müdürlüğü, Anamur’un Kalınören mahallesinde yapılan kadastro çalışmasına ait cetveli Anamur Birimi’nde askıya çıkardı.

Askıda yer alana duyuruya göre, cetvellerin 9 Haziran 2023 mesai bitimine kadar askıda kalacağı belirtilerek, şahsi hak iddia edenlerin ve tespitte hata olduğunu iddia edenlerin bu tarihe kadar Anamur Kadastro Mahkemesine dava açması gerektiği kaydedildi.

Duyuruda şu ayrıntılara yer verildi:

“Mersin ili Anamur ilçesinin Kalınören mahallesi kadastro çalışma alanı sınırları içinde bulunan taşınmaz malların 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun geçici 8. Maddesi hükümlerine göre yapılan tahdit ve tespitleri ile bu taşınmaz mallara tahakkuk ettirilen kadastro harçları ve kadastro komisyonuna yapılmış olan itirazların sonuçları ekli askı cetvellerinde, sınırları ise pafta ozalit kopyalarında gösterilmiştir.

Bu cetveller ile taşınmaz malların konumlarını gösterir pafta ozalit kopyalarının incelenerek cetvellerde yazılı taşınmaz mallar üzerinde mülkiyet ve mülkiyetten gayri ani ve şahsi hak iddiasında bulunanlar ile sınırlarının tespitinde hata olduğunu iddia edenlerin ilan müddeti olan 11.05.2023 ila 09.06.2023 tarihleri arasında Mersin Anamur Kadastro Mahkemesine dava açmaları ve dava açıldığına dair belgenin müdürlüğümüze ibraz edilmesi, dava açılmayan taşınmazlara ilişkin kadastro işlemlerinin kesinleştirileceği, 3402 sayılı kanunun 11. maddesi uyarınca duyurulur.”

#

SENDE YORUM YAZ