HaberMatik V3.2

logo

Anamur Belediyespor yeni yönetimi belirlendi

Anamur Belediyespor yeni yönetimi belirlendi

Ana­mur Be­le­di­yes­por Ku­lü­bü Yeni Yö­ne­ti­mi İlk Top­lan­tı­sı­nı Ger­çek­leş­tir­di.
Yeni sezon için ha­zır­lık­la­rı­nı sür­dü­ren Ana­mur Be­le­di­yes­por Ku­lü­bü, ya­pı­lan ola­ğa­nüs­tü kong­re ile yeni yö­ne­ti­mi­ni be­lir­le­ye­rek ilk top­lan­tı­sı­nı ger­çek­leş­tir­di.
Be­le­di­ye­ye ait 82 Sos­yal Te­sis­le­rin­de ger­çek­leş­ti­ri­len top­lan­tı­ya Ana­mur Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hi­da­yet Kı­lınç, Ana­mur Be­le­di­yes­por Ku­lü­bü Baş­ka­nı Adem Şen ve yö­ne­ti­ci­ler ka­tıl­dı.
Geç­ti­ği­miz sezon yük­sel­me play-off­la­rın­da 3. Lig’e yük­sel­me şan­sı­nı son da­ki­ka ye­ni­len golle ka­çı­ran Ana­mur Be­le­di­yes­por Ku­lü­bü­nün bu yıl 3. Lig’e yük­se­le­ce­ğin­den emin ol­du­ğu­nu be­lir­ten Ana­mur Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hi­da­yet Kı­lınç: “Geç­ti­ği­miz sezon son da­ki­ka­ya kadar mü­ca­de­le eden ta­kı­mı­mız son maçta ye­di­ği golle 3. Lig’e yük­sel­me şan­sı­nı ta­lih­siz bir şe­kil­de kay­bet­miş­ti. Bu sezon yap­tı­ğı­mız yeni trans­fer­ler ve oluş­tur­du­ğu­muz yeni yö­ne­tim ile önü­müz­de­ki se­zon­da Ana­mur Be­le­di­yes­por’un 3. Lig’e çı­ka­ca­ğı­na yü­rek­ten ina­nı­yo­rum. Yeni yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri­me ve ta­kı­mı­mı­za yeni se­zon­da ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum” dedi.
Ana­mur Be­le­di­yes­por Ku­lü­bü­nün Yeni Yö­ne­tim Ku­ru­lu şu isim­ler­den olu­şu­yor;

ANA­MUR BELEDİYES­POR YÖNETİM KU­RU­LU
1. ADEM ŞEN –KULÜP BAŞ­KA­NI
2. ORHUN YIL­DIZ –BAŞ­KAN YAR­DIM­CI­SI
3. MEH­MET TUNA – BAŞ­KAN YAR­DIM­CI­SI
4. KEMAL AYDIN – BAŞ­KAN YAR­DIM­CI­SI
5. KAŞİF TAR­TAN –FİNANS SO­RUM­LU­SU
6. AB­DUL­NA­SIR AYDIN –BAŞ­KAN YAR­DIM­CI­SI (FUT­BOL ŞUBE SO­RUM­LU­SU)
7. SER­KAN KÜL –TESİS SO­RUM­LU­SU
8. ALPER ER­DEM- KULÜP MÜ­DÜ­RÜ
9. AZİZ ÖZİNAL-MU­HASİP
10. ÖZLEM AY­DIN-SEK­RE­TER
11. ERGÜN ÖZAL­TUN –FUT­BOL ŞU­BE-ALT YAPI SO­RUM­LU­SU
12. OZAN DEMİR-FUT­BOL ŞUBE SO­RUM­LU­SU
13. YAHYA AKAY- FUT­BOL ŞUBE SO­RUM­LU­SU
14. CÜ­NEYT KAVAK –SAĞ­LIK SO­RUM­LU­SU
15. ABDUL KADİR GÜ­MÜŞ-FİNANS-SOS­YAL İŞLER-HU­KUK
16. DUR­MUŞ ALİ ÇELİK-SPON­SOR-FİNANS SO­RUM­LU­SU
17. EREN KI­LIÇ-SPON­SOR SO­RUM­LU­SU
18. HÜSEYİN KAYA –SPON­SOR VO­LEY­BOL SO­RUM­LU­SU
19. YENER ADİL-SPON­SOR SO­RUM­LU­SU
20. YÜCEL YÜ­CE­SOY –FİNANS SO­RUM­LU­SU
21. İBRAHİM YAL­ÇIN­KA­YA –BASIN HALK­LA İLİŞKİLER SO­RUM­LI­USU
22. ALİ BAKİ-TESİS SO­RUM­LU­SU
23. BAY­RAM ALİ BUR­HAN-ALT YAPI SO­RUM­LU­SU
24. YASİN GÖR­MEZ- SAĞ­LIK SO­RUM­LU­SU
25. BİLAL KA­RA­CA –TA­RAF­TAR SO­RUM­LU­SU
26. ASLAN GÜ­VEN-ALT YAPI SO­RUM­LU­SU
27. VOL­KAN KA­RA-BA­SIN KALK­LA İLİŞKİLER SO­RUM­LU­SU
28. MUS­TA­FA KEMAL ASLAN –TESİS TA­RAF­TAR SO­RUM­LU­SU
29. KERİM TUNA –TA­RAF­TAR SO­RUM­LU­SU
30. İLHAN KAYA- BASIN HALK­LA İLİŞKİLER SO­RUM­LU­SU
31. ÜMİT TU­NA-BAS­KET­BOL SO­RUM­LU­SU
32. BA­TU­HAN TE­MEL-TA­RAF­TAR SO­RUM­LU­SU
33. YAKUP CERİTLİOĞLU –VO­LEY­BOL SO­RUM­LU­SU

ANA­MUR BELEDİYE SPOR YEDEK ÜYE­LER
1-AB­DUL­LAH AYDIN
2-ADEM EKİNCİ
3-ER­DO­ĞAN KAYA
4-SEVİL AL­DA­NOĞ­LU
5-HA­SAN ERDEM
6-HA­RUN OKTAN
7-FERDİ ATAŞ
8-ÖMER TÜR­KAY
9-BİLAL YIL­DI­RIM
10-ONUR­HAN EŞ­RE­FOĞ­LU
11-KUT­LAY GÖ­KALP GÜ­NEY­SU
12-MUS­TA­FA NEHİR
13-MUS­TA­FA BERAÇ
14-AY­BARS HAN HAYAT
15-FATİH GÜL

DE­NET­LE­ME KU­RU­LU ASİL ÜYE­LER DE­NET­LE­ME KU­RU­LU YEDEK ÜYE­LER
1-HA­SAN NAR 1-D.​ALİ ÖZ
2-MEH­MET ŞAHİN 2-EROL KA­RAL­TI
3-SALİH YAVUZ 3-SER­DAR DERE

ASFK ASİL DE­LE­GE­LER ASFK YEDEK DE­LE­GE­LER
1-ADEM ŞEN 1-AL­PER ERDEM
2-MEH­MET TUNA 2-KAŞİF TAR­TAN
3-OR­HUN YIL­DIZ 3-KE­MAL AYDIN

#

SENDE YORUM YAZ